Жамиятнинг молиявий-хўжалик аҳволини ва ривожланиш динамикасини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар тўғрисидаги актуал маълумотлар

2018-2020 йиллардаги ишлаб чиқариш динамикаси

минг сўм

п/п

Параметрлар

2018 йил

режа

2017 йил

факт

2019 йил

режа

 

2019 йил

факт

 

2020 йил

режа

 

2020 йил

факт

 

1.

Жами ишлар ҳажми

 3 146 250

 3 604 568

 5 737 000

 6 233 607

 5 906000

 6 697850

2.

Ишларнинг таннархи

2 558 107 

 3 377 784

 5 399 830

 5 852 431

 5 075568

 5 715873

3.

Баланс фойдаси

 588 143

 234 417

 337 170

 387 101

 315 000

 356 034

4.

Фойда солиғи

 87 645

 42 951

 85 856

 55 925

 53 126

 70 674

5.

Инфратузулмани ривожлантириш солиғи

 

 

       

6.

Соф фойда

 500 498

 191 466

 251 314

 331 176

 261 874

 285 360

7.

Дивидендларни тўловга йўналтирилган

 

 153 831

 

 369 194

 

 313 815

 

  • 2019-2021 йиллардаги ишлаб чиқариш динамикаси                                                                   тыс. сум

п/п

Параметры

2019 йил

режа

 

2019 йил

факт

 

2020 йил

режа

 

2020 йил

факт

 

2021 йил

режа

 

2021 йил

факт

 

 1.

Жами ишлар ҳажми

 5 737 000

 6 233 607

 5 906000

 6 697850

 6 864 000

 5 802 425

 2.

Ишларнинг таннархи

 5 399 830

 5 852 431

 5 075568

 5 715873

 5 796 160

 5 713 986

 3.

Баланс фойдаси

 337 170

 387 101

 315 000

 356 034

 356 428

 106 777

 4.

Фойда солиғи

 85 856

 55 925

 53 126

 70 674

 59 000

 25 939

 5.

Соф фойда

 251 314

 331 176

 261 874

 285 360

 297 428

 80 838

 6.

Дивидендларни тўловга йўналтирилган

 

 369 194

 

 313 815

 

67 685

2019 йил молия кўрсаткичлари, Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт Вазирлиги хузуридаги иқтисодий тўловга лайоқатсиз ишлари қўмитасининг 16.03.2005 йилдаги ГС-05/0271/1-сонли қарори билан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигида 2005.14.04 куни № 1469 рақами остида давлат рўйхатдан ўтказилган "Корхонанинг молиявий-иқтисодий аҳволини мониторинг ва таҳлил қилишга оид мезонларни белгилаш тартиби тўғрисидаги Низом"да тавсия этилган қийматларга мослиги риоя қилинган.

Бизнес-режани факт бўйича 2021 йил учун амалга ошириш 

Параметрлар 2021 йил

жумладан

кварталлар

бўйича

     
п/п     1 кв. факт

2 кв.

ярим йил

9 ой. йил
1. Жами ишлар ҳажми 6 581 805 767 883 2 891 805 4 446 805 6 063 805
2. Ишларнинг таннархи 5 510 972 641 040 2 398 347 3 748 777 5 133 489
2.1

в т.ч. предельное вознаграждение и компенсация Исполнительному

органу из числа сотрудников производственного персонала:

по 22 500 на каждого

45 000 17 000 17 000 28 250 39 500
3 Давр харажатлари, жумладан 720 762 128 450 338 630 464 907 599 290
3.1. Реализацияга ошириш харажатлари -       0
3.2. АУП ни сақлаш харажатлари 387 465 63 498 203 388 275 321 347 341
 

шу жумладан ижро етувчи органга максимал ҳақ тўлаш ва

компенсация АУП ходимлар сонидан

75 000 18 750 18 750 31 250 43 750
3.3. Бошқа операцион харажатлар 333 297 64 952 135 242 189 586 251 949
4. Умумий харажатлар 6 231 734 769 490 2 736 977 4 213 684 5 732 779
5. Бошқа даромадлар 7 586 4 969 7 586 7 586 7 586
6. Баланс фойдаси 357 657 3 362 162 414 240 707 338 612
7. Даромад солиғи 15% 67 707 3 132 29 982 44 538 63 141
8. Соф фойда 289 950 230 132 432 196 169 275 471
9. Амортизация 93 976 23 175 45 976 24 000 24 000
10. Рентабелик харажатлар бўйича (стр.6/стр.5*100) 5, 7 0, 4 5, 9 5, 7 5, 9

 

Бошқа даромадлар